Իրավական ակտեր

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱԶՄԸ

Ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի հրամանով հաստատվել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտորատի կազմը. 1.Թոքմաջյան Հովհաննես Վաչեի       – տ.գ.դ., պրոֆեսոր – ՇՏՀ ռեկտոր 2.Առաքելյան Արմանուշ Ալեքսանդրի   — գիտ. քարտուղար 3.Գասպարյան Պավել Յուրիկի           — տ.գ.թ., դոցենտ — ՇՏՀ պրոռեկտոր 4.Գուլյան…