Ս.թ. մարտի 3-ին, ՇՏՀ-ի «Zoom 2015» լսարանում դասախոսությամբ հանդես կգա պրոֆեսոր Ա. Մարկոսյանը՝ «Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի կառավարում» առարկայից

ՇՏՀ-ի բակալավրի «Ագրոբիզնես» մասնագիտության առկա համակարգի 3-րդ կուրսի ուսանողների համար մարտի 3-ին, ժամը 1800-ին տեղի կունենա պրոֆեսոր Ա. Մարկոսյանի դասախոսությունը:

ՇՏՀ լրատվական բաժին