ՇՏՀ բնական տեխնոլոգիաների լաբորատորիան ներկայացնում է վերին շնչուղիների հիվանդությունների բուժման նոր բաղադրանյութ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը նոր գյուտ է ստացել. ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալությունը 16.12.2020թ., N3421A համարով, գրանցել է համալսարանի բնական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի ղեկավար Գագիկ Ներսիսյանի հեղինակած “Վերին շնչուղիների հիվանդությունների բուժման բաղադրանյութ” գյուտը, որը վերաբերում է դեղագործությանը, մասնավորապես՝ հակաբորբոքային, վերականգնող և հակամանրէային հատկություններ ունեցող բուսական ծագման քթի կաթիլների բաղադրակազմին:

Խնդիր է դրվել ստեղծել բուսական ծագման քթի կաթիլներ, որոնք օժտված են հակաբորբոքային, վերականգնող, հակամանրէային և անոթասեղմիչ հատկություններով, որոնք իրենց որակական և քանակական բաղադրակազմի շնորհիվ պահպանում են քթի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կառուցվածքը՝ չգրգռելով այն:

Բաղադրանյութը ներառում է անեստեզին, մեղր, ակնամոմ, թորած ջուր, էթիլային սպիրտ և բիոակտիվացրած հալվեի հյութ, բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ, բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).   անեստեզին՝ 0․5-2․0, մեղր՝ 8․0-11․0, ակնամոմ՝ 0․5-2․0, թորած ջուր՝ 18․0-21․0, էթիլ սպիրտ՝ 8․0-11․0 և բիոակտիվացրած հալվեի հյութ՝ մնացածը:

Այսպիսով, նոր բաղադրանյութի ստեղծմամբ ընդլայնվում է քթի կաթիլների տեսականին:

ՇՏՀ լրատվական բաժին