ՇՏՀ-ի 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության հայտերը և դրա հիման վրա ԱՀ կառավարության որոշումը

ՇՏՀ-ի կողմից ներկայացված 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության հայտերի հիման վրա ԱՀ կառավարության որոշումը:

ՇՏՀ-ի 2021-2022 ուսումնական տարվա բակալավրային համակարգի առկա, հեռակա և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի առկա ուսուցման համակարգերի ընդունելության հայտերը: