Դասացուցակ՝ 22 նոյեմբերի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

12:00 Գեոդեզիական արդի սարքավորումներ

ՃՇ, Է, 1-րդ կուրս

տեխ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Վաչե Թոքմաջյան

16:00 Մագիստրոսական թեզերի կատարում

Ագրոբիզնես 2-րդ կուրս, ՋՕԿ

տնտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Տիգրան Մարտիրոսյան

17:00 Հիդրոէլեկտրակայաններ

ՋՀՇՇ Մագիստրատուրա 2-րդ կուրս

տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Ուսումնական մաս