Դասացուցակ՝ 20 նոյեմբերի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

16:00 Ջրամատակարարման համակարգեր

Խումբ ՃՇ95M

տ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Պարգև Բալջյան

 

17:00 Մեխանիկական ոռոգում

Խումբ Տ91M

տ.գ.թ., դոցենտ Հովհաննես Քելեջյան