Դասացուցակ՝ 19 նոյեմբերի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 19 նոյեմբերի 2020թ., հինգշաբթի

15:00 Հիդրավլիկա

Խումբ ՃՇ82, Տ81

տ.գ. դոկտոր, դոցենտ Վաչե Թոքմաջյան

 

16:00 Հիդրոլոգիա, հիդրոմետրիա

Խումբ ՃՇ72, Գ71

17:00 Ջրամատակարարման համակարգեր

Խումբ ՃՇ95M

տ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Պարգև Բալջյան