Դասացուցակ՝ 18 նոյեմբերի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 18 նոյեմբերի 2020թ., չորեքշաբթի

15:00 Ինժեներական գեոդեզիա

Խումբ ՃՇ92

տ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Պետրոս Համբարձումյան

 

16:00 Հիդրավլիկա

Խումբ ՃՇ82, Տ81

17:00 Գեոդեզիական արդի սարքավորումներ

Խումբ ՃՇ-03M, ՃՇ-06M, ՃՇ-04M, Տ-05M, ՃՇ-05M

տ.գ. դոկտոր, դոցենտ Վաչե Թոքմաջյան