Դասացուցակ՝ 03 հուլիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 03 հուլիսի 2020թ., ուրբաթ

10-00 Հիդրոէլեկտրակայաններ /ԿՆ, Վերահանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ Տ95M

11-00 Հիդրոէլեկտրակայաններ /Քննություն, Վերահանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ Տ95M

20-00 Հողային պատվարների նախագծում /ԿՆ, Հանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ 93 M-Հ

20-30 Հողային պատվարների նախագծում /Քննություն, Հանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ 93 M-Հ

 

Ուսումնական մաս