Դասացուցակ՝ 02 հուլիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 02 հուլիսի 2020թ., հինգշաբթի

18-00 Քննարկում Մաթեմատիկայի առարկայական ծրագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: Բակալավրիատ, Տնտեսագիտական բլոկ և Գյուղատնտեսական բլոկ

Ռեկտորի տեղակալ Ռոբերտ Հարությունյան

Մասնակցում են դեկանները, համապատասխան ամբիոնի վարիչները, ուսումնական մասի պետը, կրթական բարեփոխումների բաժնի վարիչը

19-00 Տուրբիններ և պոմպեր /Քննություն/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյան

Խումբ Տ 75Հ 

20-00 Շինարարական օբյեկտների նախահաշիվների կազմում /ԿՆ, Հանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ 93 M-Հ

20-30 Շինարարական օբյեկտների նախահաշիվների կազմում /Քննություն, Հանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ 93 M-Հ

Ուսումնական մաս