Դասացուցակ՝ 28 հունիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 28 հունիսի 2020թ., կիրակի

19-30 Գիտխորհուրդ

20-00 Քննարկում Մաթեմատիկայի առարկայական ծրագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: Բակալավրիատ, Ինժեներական բլոկ

Ռեկտորի տեղակալ Ռոբերտ Հարությունյան

Մասնակցում են դեկանները, համապատասխան ամբիոնի վարիչները, ուսումնական մասի պետը, կրթական բարեփոխումների բաժնի վարիչը

21-00 “Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր” գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի նիստ

 Ա.Ա.Առաքելյան, գիտական քարտուղար