Դասացուցակ՝ 30 հունիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 30 հունիսի 2020թ., երեքշաբթի

19-00 Տուրբիններ և պոմպեր /Կոնսուլտացիա/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյան

Խումբ Տ 75Հ 

19-45 Քննարկում Մաթեմատիկայի առարկայական ծրագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: Բակալավրիատ, Ինժեներական բլոկ (շարունակություն)

Ռեկտորի տեղակալ Ռոբերտ Հարությունյան

Մասնակցում են դեկանները, համապատասխան ամբիոնի վարիչները, ուսումնական մասի պետը, կրթական բարեփոխումների բաժնի վարիչը

21-00 Գիտխորհուրդ

Ուսումնական մաս