Դասացուցակ՝ 22 հունիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ) (Թարմացվող)

Դասացուցակ՝ 22 հունիսի 2020թ., երկուշաբթի

18-00 Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ /ԿՆ, Վերահանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ85M

18-20 Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ /Քննություն/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ85M

18-40 Պոմպակայաններ /Կուրսային աշխատանք/ Վերահանձնում

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյան

Խումբ ՃՇ 93M

19-10 Հիդրոէլեկտրակայաններ /Կուրսային նախագիծ/ Վերահանձնում

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ Տ 95M

20-00 Քննարկում Ուսումնական պլաններում փոփոխությունների փաթեթ մշակելու վերաբերյալ՝ ՄՄԿԾ, Ինժեներական բլոկ

Ռեկտորի տեղակալ Ռոբերտ Հարությունյան

Մասնակցում են դեկանները, համապատասխան ամբիոնի վարիչները, ուսումնական մասի պետը, կրթական բարեփոխումների բաժնի վարիչը

 

 

Ուսումնական մաս