Դասացուցակ՝ 21 հունիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 21 հունիսի 2020թ., կիրակի

11-00 Գեոդեզիական արդի սարքավորումներ /Քննություն/

տեխ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Վաչե Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ93M-Հ

18-00 Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ /ԿՆ, Վերահանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ85M

18-30 Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների շահագործում /Դիֆ ստուգարք, վերահանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ63

19-00 Հիդրավլիկական մոդելավորում /Քննություն, երկրորդ վերահանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյան

Խումբ ՃՇ83M Ներսես Մեհրաբյան

19-30 Տուրբիններ և պոմպեր /Դասախոսություն/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյան

Խումբ Տ 75Հ 

Ուսումնական մաս