Դասացուցակ՝ 20 հունիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ) (Թարմացվող)

Դասացուցակ՝ 20 հունիսի 2020թ., շաբաթ

09-00 Քննարկում Ուսումնական պլաններում փոփոխությունների փաթեթ մշակելու վերաբերյալ՝ ՄՄԿԾ, Ագրոբլոկ

Ռեկտորի տեղակալ Ռոբերտ Հարությունյան

Մասնակցում են դեկանները, համապատասխան ամբիոնի վարիչները, ուսումնական մասի պետը, կրթական բարեփոխումների բաժնի վարիչը

 

 

 

Ուսումնական մաս