Դասացուցակ՝ 19 հունիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 19 հունիսի 2020թ., ուրբաթ

17-00 Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ /ԿՆ, Հանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ85M

Ուսումնական մաս