Դասացուցակ՝ 17 հունիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 17հունիսի 2020թ., չորեքշաբթի

19-00 Հիդրավլիկական մոդելավորում /Քննություն, վերահանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյան

Խումբ ՃՇ83M Ներսես Մեհրաբյան

19-45 Պոմպակայաններ /ԿՆ Հանձնում/ 

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյան

Խումբ ՃՇ93M Սպարտակ Ղուլյան

20-30 Քննարկում “Մաթեմատիկա” առարկայի դասավանդման վերաբերյալ՝ ՄՄԿԾ, Ամփոփում

Ռեկտորի տեղակալ Ռոբերտ Հարությունյան

Մասնակցում են դեկանները, համապատասխան ամբիոնի վարիչները, ուսումնական մասի պետը, կրթական բարեփոխումների բաժնի վարիչը

Ուսումնական մաս