Դասացուցակ՝ 16 հունիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ) (Թարմացվող)

Դասացուցակ՝ 16 հունիսի 2020թ., երեքւշաբթի

15-00 Հիդրոէլեկտրակայաններ /ԿՆ վերահանձնում/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ95M

16-00 Հիդրոէլեկտրակայաններ /Քննություն/

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ95M

18-00 Հատուկ դաս՝ Մարքեթինգային պատերազմներ

տ.դ., պրոֆեսոր Արևշադ Վարդանյան  /Մոսկվայի Լոմոնոսուվի անվան պետական համալսարան/

Տնտեսագիտական ուղղվածության բոլոր խմբերը և դասախոսները

Ուսումնական մաս