Հայտարարություն

Ս. թ. մայիսի 30-ին, ժամը 1500-ին բուհի Zoom առցանց հարթակում (գաղտնաբառը՝ 2015) տեղի կունենա ՇՏՀ-ի Լեզուների ամբիոնի հերթական նիստը:

Օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը՝

  1. 2019-2020թթ. ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննությունների, ստուգարքների, կուրսային աշխատանքների քննարկում.
  2. Անգլերենի դասախոս, բ.գ.թ., դոցենտ Կարինե Փաթյանի մեթոդական աշխատանքի տպագրության երաշխավորության հարցը.
  3. Ռուսաց և անգլերեն լեզուների առարկայական ծրագրերի վերանայման և լրամշակման հարցը.
  4. Այլ հարցեր: