Դասացուցակ՝ 30 մայիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 30 մայիսի 2020թ., շաբաթ

15-00 Լեզուների ամբիոնի նիստ

16-00 Որոշումների կայացման տեսություն

տ.նտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Տիգրան Մարտիրոսյան

 ՃՇ 63, Ագրոբիզնես բակալավրիատ 4-րդ կուրս, մագիստրատուրա 1-ին կուրս

17-00 Հիդրավլիկական մոդելավորում

տ.նտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արևշադ Վարդանյան

 ՃՇ և Տ մագիստրատուրա 1-ին կուրս

Ուսումնական մաս