Դասացուցակ՝ 18 մայիսի 2020թ. (համահամալսարանական վահանակ)

Դասացուցակ՝ 18 մայիսի 2020թ., երկուշաբթի

16-30 Ջրամատակարարման համակարգերի գոտիավորում և ջրերի հաշվառում

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ 83M, Գ 74Հ, Ագրոբիզնես մագիստրատուրա 1-ին կուրս

18-00 Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Պարգև Բալջյան

ՃՇ93M

20-00 Ռեկտորատի նիստ։

 

 

Ուսումնական մաս