Դասացուցակ՝ 18 մայիսի 2020թ. ըստ ֆակուլտետների

Տեխնոլոգիական ֆակուլտետի միջին մասնագիտական կրթական համակարգի դասացուցակ

Տեխնոլոգիական ֆակուլտետի բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի դասացուցակ

Տեխնոլոգիական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի դասացուցակ

Գյուղատնտեսական ֆակուլտետի միջին մասնագիտական կրթական համակարգի դասացուցակ

Գյուղատնտեսական ֆակուլտետի բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի դասացուցակ

Գյուղատնտեսական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի դասացուցակ

Ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետի միջին մասնագիտական կրթական համակարգի դասացուցակ

Ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետի բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի դասացուցակ