Դասացուցակ՝ 25 մարտի 2020թ.

Shushi

Մարտի 25, չորեքշաբթի

12 -00 Հիդրոէլեկտրակայաններ

տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյան

Խումբ Տ 95M

14 -00  Ջրհեռ կառուցվածքներ

տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Վաչե Թոքմաջյան

Խումբ ՃՇ83M  

Ուսումնական մաս