Դասացուցակ՝ 24 մարտի 2020թ.

Shushi

Մարտի 24, երեքշաբթի

11 -00 Ինժեներական գեոդեզիա 

տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Պետրոս Համբարձումյան

Խումբ ՃՇ 92

13 -00  Բնական տեխնոլոգիաներ

պատվավոր պրոֆեսոր Գագիկ Ներսիսյան 

 ԳՖ 1-ին կուրս

15 -00  Հերբիցիդներ

գյուղատնտեսական գիտ. թեկնածու Արամ Մխոյան 

ԳՖ մագիստրատուրայի 1-ին կուրս

Ուսումնական մաս