Դասացուցակ՝ 23 մարտի 2020թ.

Shushi

Մարտի 23, երկուշաբթի

13 -45  Տեսական մեխանիկա

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նորիկ Արևշատյան

Խումբ Տ 85, Տ 81

16 -00  Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի կառավարում

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Մարկոսյան 

Խումբ ՃՇ 83M, Գ 74-Հ

17 -45  Որոշումների կայացման տեսություն

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Տիգրան Մարտիրոսյան 

Խումբ ՃՇ 63

Ուսումնական մաս