ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼ Է 14,9 % ԱՃ

Բուհերում ավարտվեցին ընդունելության երկրորդ փուլի գործընթացները:

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանն այն եզակի ուսումնական հաստատությունն է, որտեղ բակալավրիատի ընդունելության ցուցանիշը դրական աճ է արձանագրել: Նախորդ տարվա համեմատությամբ, 87 -ի փոխարեն, համալսարանի բակալավրիատ է ընդունվել 100 դիմորդ: