ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ “ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ” ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱՐԸ

Լույս է տեսել “Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր” անգլիալեզու գիտական հանդեսի երկրորդ համարը: Տեղեկագրում հրատարակվել է 10 գիտական հոդված, որից 8-ի հեղինակները /համահեղինակները/ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի աշխատակիցներ և մագիստրանտներ են: Մանրամասները` այստեղ :