ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ

Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսիսյանը Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գրադարանին նվիրեց երկու գիրք՝ «Արցախի կանայք և տղամարդիկ», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները թվերով, 2009-2015» վիճակագրական ժողովածուն:
«Արցախի կանայք և տղամարդիկ» գրքում ներկայացված են՝ կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների հիմնահարցերը, իրավահավասարությունն ու հավասար հնարավորություններն ապահովող միջազգային և ազգային գործիքները, սեռային բաշխմամբ վիճակագրության անհրաժեշտությունը:
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները թվերով, 2009-2015» վիճակագրական ժողովածուն հանդիսանում է հանրապետության շրջանների կտրվածքով երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը առավել ամբողջական արտացոլող հրապարակում և նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակների համար, ովքեր կարիք ունեն տնտեսության մասին մանրամասն ու հանգամանալից վիճակագրական տեղեկատվության: