ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ

2016թ. մայիսի 16-ի գիտխորհրդի նիստում քննարկվել և հաստատվել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի կանոնակարգը: Կանոնակարգի նախագծի վերաբերյալ դրական եզրակացություն էր ներկայացրել նաև ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը:

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ