ԼՂՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՍԼԱՎԱ ԱՍՐՅԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ Է ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ԼՂՀ նախարար Ս.Ա.Ասրյանը, ղեկավարվելով “Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին” ԼՂՀ օրենքի հոդված 17-ի 7-րդ մասի պահանջներով ս.թ. մայիսի 5-ի թիվ 135Մ հրամանով հաստատել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողական խորհրդի ստեղծման և գործունեության կարգը (Մանրամասներն` այստեղ):

Այսպիսով, մեկ ամսվա ընթացքում հնարավորություն կընձեռվի, համաձայն կազմակերպության կանոնադրական պահանջների, ձևավորել Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդ և մրցույթ հայտարարել  ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակայման համար: