Պրոֆեսոր Ռոբերտ Սարիբեկի Մինասյանին “Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր” ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ առաջադրելու մասին

Հաշվի առնելով Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի առաջարկը և ղեկավարվելով «Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր» (այսուհետ` Տեղեկագիր) ամսագրի հրատարակում կազմակերպելու մասին 12.02.2016թ. հուշագրի 2-րդ կետի է) ենթակետի պահանջներով, Տեղեկագրի խմբագրական խորհրդի անդամ առաջադրել  պրոֆեսոր Ռոբերտ Սարիբեկի Մինասյանին (համաձայնությամբ):

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի
ռեկտորի պաշտոնակատար, Տեղեկագրի
գլխավոր խմբագիր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Հովհաննես Թոքմաջյան

Ռոբերտ Սարիբեկի Մինասյանի կենսագրությունը
Ինժեներ – երկրաֆիզիկոս, երկրաբանական գիտությունների դոկտոր (1992), պրոֆեսոր (1993)

Գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ տարածքների ստորերկրյա ջրերի և պատվարների ինժեներա-երկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառմամբ, ինժեներա-երկրաբանական վտանգավոր երևույթների և պրոցեսների ուսումնասիրություն, շահագործվող ջրամբարների ժամանակակից վիճակի գնահատում և դրանց անվտանգ շահագործման օգտագործում:
Հեղինակ է մոտ 200 գիտական աշխատանքների հրատարակված ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներով, այդ թվում 3 մենագրության:
Ծնվել է 25 մայիսի 1934թ., Հայաստանի Հանրապետություն;
Մասնագիտացումը
1953-1958 Ինժեներ-երկրաֆիզիկոս, Մոսկվայի Պետական համալսարան
1962-1966 Ասպիրանտ, երկրաբանական գիտությունների թեկնածու, երկրաբանական ֆակուլտետ, Մոսկվային Պետական Համալսարան
Աշխատանքային գործունեությունը՝
1966-1968 Գլխավոր երկրաֆիզիկոս, Հայաստանի երկրաբանական վարչություն
1968 – 2013 Ինժեներայկան երկրաֆիզիկայի, գեոֆիլտրացիայի և ստորերկրյա ջրերի բաժանմունքի վարիչ, Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
2001-2015 Պրոֆեսոր, Երկրաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, Երևանի Պետական Համալսարան
2015- Առ այսօր Երկրաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, Երևանի Պետական Համալսարան
Պրոֆեսիոնալ միության անդամներ՝
Ինժեներական երկրաֆիզիկայի հանձնաժողովի անդամ, Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի Գիտությունների ակադեմիայի ինժեներական երկրաբանության խորհուրդ
Ամերիկայի Նավթային երկրաբանության միության անդամ
ՀՀ ԲՈՀ-ի ,,Գիտություններ երկրի մասին,, մասնագիտական խորհրդի նախագահ
Երևանի Պետական Համալսարանի Գիտական խորհրդի անդամ
Պարգևատրումներ՝
Երևանի Պետական Համալսարանի ,, Ոսկե մեդալ,,(2009թ.)
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության նախարարության ,,Ոսկե մեդալ,,(2014թ.)