Ընդունելություն

ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ ԿԱՅԱՑԱՎ ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՆԻՍՏԸ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը հայտարարում է 2016-2017 թթ. ուս.տարվա բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով ընդունելություն Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի 2016-2017 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ուսման վարձավճարների չափերի ցանկը ԼՂՀ-կառավարության-2015թ.-դեկտեմբերի-28-ի-N-912-Ն-որոշում /Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2016-2017 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին/