Ընդունելություն

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու
քարտուղար՝ Բաղունց Գայանե
Հեռ՝ +37497253606
Էլ.փոստ՝ b.gayane@bk.ru

ՇՏՀ-Ի 2020-2021Թ․ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՉԱՓԵՐ`

ՇՏՀ-Ի ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ`

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԵՐ`