Հաշվետվություններ

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2019թ. գուրծունեության մասին Հաշվետվություն

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2018թ. գուրծունեության մասին Հաշվետվություն

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2017թ. գուրծունեության մասին Հաշվետվություն

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2016թ. գուրծունեության մասին Հաշվետվություն

Ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի հաշվետվությունը 2018 թվականին «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

Ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի հաշվետվությունը 2016 թվականին «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ