ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2021-2022 ուսումնական տարվա I կիսամյակի II կուրսերի եզրափակիչ քննությունների գրաֆիկ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ՄՄԿ առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա  II կիսամյակի I կուրսերի քննությունների գրաֆիկ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա II կիսամյակի I կուրսերի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի 2-րդ կիսամյակի քննությունների գրաֆիկ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա II կիսամյակի II կուրսերի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ