ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի 2-րդ կիսամյակի քննությունների գրաֆիկ

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա II կիսամյակի II կուրսերի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկ