Ստորաբաժանումներ

Ռեկտորի վարչակազմ

Ուսումնամեթոդական բաժին

Որակի ապահովման բաժին

Կադրերի և ընդհանուր բաժին

Արտաքին կապերի բաժին

Կարիերայի կենտրոն

Գիտական գրադարան

ՏՏ և տեխնիկական սպասարկման բաժին

Հրատարակչության, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Բուժկետ

Լաբորատորիաներ և կաբինետներ

Տնտեսական և կազմակերպչական հարցերի գծով վարչություն

Հետազոտական և գիտակրթական կենտրոն

Հանրակացարան