Ստորաբաժանումներ

 

Ռեկտորի աշխատակազմ

Ուսումնամեթոդական բաժին

Որակի ապահովման բաժին

Կադրերի և ընդհանուր բաժին

Հաշվապահություն

Արտաքին կապերի բաժին

Գիտական գրադարան

Հրատարակչության, լրատվության, տեխնիկական սպասարկման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Բուժկետ

Հետազոտական, վերլուծական և նախագծային կենտրոն

Տնտեսական և կազմակերպչական հարցերի գծով վարչություն

Երևանյան ներկայացուցչություն

  • Ջրային համակարգերի լաբորատորիա
  • Ինժեներական գեոդեզիայի լաբորատորիա