Ռեկտորատ

Թոքմաջյան Հովհաննես Վաչեի տ.գ.դ., պրոֆեսոր – ՇՏՀ ռեկտոր
Առաքելյան Արմանուշ Ալեքսանդրի գիտ. քարտուղար
Ավանեսյան Էլեոնորա Վյաչեսլավի ռեկտորի տեղակալ ուսանողների և երիտասարդության շրջանում ուսումնադաստիրակչական և կուլտուրմասսայական միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքների գծով
Ավետիսյան Սուսաննա Աբկարի էկոնոմիկայի և կառավարման ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
Գասպարյան Պավլիկ Յուրիկի պրոռեկտոր, տ.գ.թ., դոցենտ
Գուլյան Արտակ Ասծատուրի կ.գ.դ., պրոֆեսոր
Գրիգորյան Թամարա Գրիգորիի ուսումնամեթոդական բաժնի պետ, գ.գ.թ, ավագ դասխոս
Գևորգյան Մարիամ Կարենի ուսանող
Ծատուրյան Աննա Ալբերտի գլխավոր հաշվապահ
Հակոբյան Գեորգի Ամիրի գ.գ.դ.,  պրոֆեսոր
Հարությունյան Մհեր Ալեքսանդրի հումանիտար և լեզուների   ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ., դոցենտ
Հարությունյան Արամ Կամոյի  ուսանողական խորհրդի նախագահ
Մուսայելյան Վալերի Սուրենի տնտեսական և կազմակերպչական հարցերի գծով վարչության պետ
Շահբազյան Անահիտ Վյաչեսլավի կադրերի և ընդհանուր բաժնի պետ
Ֆարսիյան Նարինե Վլադիմիրի լաբորատորիայի վարիչ, ավագ դասախոս