Մանգասարյան Էլզա Բախշիի ցանկ

ՑԱՆԿ

ավագ դասախոս

Մանգասարյան Էլզա Բախշիի

գիտական և մեթոդական աշխատանքների

25.03.2018թ.

Հ/Հ

Անվանումը

Համահեղինակներ

Հրատարակչություն

/ամսագրերի անունը, համարը, տարեթիվը կամ հեղինակային իրավունքի համարը/

1

2

3

4

1

Հացահատիկի համախառն բերքի վերլուծություն ինդեքսային մեթոդով ՀՀ և ԼՂՀ օրինակով

Միջազգային գիտական կոնֆերանսի նյութեր նվիրված ՀԱԱՀ-85 ամյակին Երևան, 2016թ,

էջ 239-246