Ձայնագրված տեսաերիզներ

  1. Հեռահար ուսուցման նյութ գյուղատնտեսական ֆակուլտետի ուսանողների համար — «Պտղատու ծառերի էտ և ձևավորում»