Հաշվետվություններ

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2017թ. գուրծունեության մասին Հաշվետվություն

Ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի հաշվետվությունը 2017 թվականին «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2016թ. գուրծունեության մասին Հաշվետվություն

Ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի հաշվետվությունը 2016 թվականին «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ