Թղթային դասախոսություններ

Դասախոսություններն ըստ ումումնական տարիների.

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Արժեթղթերի շուկա — Մագիստրատուրա երկրորդ կուրսի համար, տ.գ.թ., դոցենտ Սուսան Աբկարի Ավետիսյան

Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ մեքենաներ առարկայից կուրսային աշխատանքների կատարման օրինակ և առաջադրանք — Բակալավրի Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ մասնագիտության չորրորդ կուսի համար, ավագ դասախոս Վլադիմիր Մամիկոնի Գալստյան

Գյուղատնտեսական և մելորատիվ մեքենաներ առարկայից թեստային առաջադրանք —  Բակալավրի Գյուղատնտեսության մեքենայացում, Ագրոնոմիա մասնագիտությունների առաջին և երրորդ կուրսերի ուսանողների համար, ավագ դասախոս Վլադիմիր Մամիկոնի Գալստյան

Տրանսպորտային փոխադրումների տեխնոլոգիա, կազմակերպում և կառավարում-Մագիստրատուրա առաջին և երկրորդ կուրսերի համար, տ.գ.թ. դոցենտ Պավլիկ Յուրիկի Գասպարյան

Ճանապարհային երթևեկություն, կազմակերպում և կառավարում- Մագիստրատուրա առաջին և երկրորդ կուրսերի համար, տ.գ.թ. դոցենտ, Պավլիկ Յուրիկի Գասպարյան