Էներգետիկայի ամբիոն

Ռոբերտ Սուրենի Բաբայան

Ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

Ալբերտ Յախշիբեկի Մարգարյան

տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Անժելա Ալյոշայի Բարսեղյան

տ․գ․թ․, ավագ դասախոս

Շաֆիգա Սերգեյի Միքայելյան

ասիստենտ

Սամվել Ժորայի Բեկթաշյան

դասախոս

Լիանա Վաչագանի Զաքարյան

դասախոս

Իննա Բորիսի Մնացականյան

դասախոս

Սլավիկ Աշոտի Պետրոսյան

դասախոս