էլ․ լսարաններ

 

 Գ 95    Գ 84   Գ-75   Գ 64-2    1-Ճարտարապետական
 Տ  91  Գ 82  Տ 71   Տ 63   2-Շինարարական
 Տ  93  Տ 83  Տ 73  Տ 65   3-Գյուղատնտեսական
 ՃՇ 91  Տ 85  ՃՇ 71   Տ 67   4-Տեխնոլոգիական
 ՃՇ 92  ՃՇ 81  ՃՇ72   ՃՇ 61   ՇՏՀ հիմնական
  Գ 91  ՃՇ82   Գ 71  ՃՇ 62   
 Գ 94  Գ 81  Գ 72   ՃՇ 63    
 Գ 92  Տ 81  Գ 74 -1   Գ 61   
     Գ 74-2    Գ 62   
      Գ 64-1   

 

ԳՔ97-1  ԳՔ97-2 ԳՔ87-2 ԳՔ77-1   
ՏՔ93 — 1 ԳՔ97-3 ԳՔ87-3 ԳՔ77-2   
ՏՔ93 — 2 ՃՔ83 –1 ՃՔ72     
ՏՔ91  ՃՔ83 –2 ՃՔ73 –1       
ՏՔ94 -1  ՏՔ81 ՃՔ73 –2      
ՏՔ94 -2  ՏՔ84 -1 ՏՔ71     
ՃՔ93 –1  ՏՔ84 -2 ՏՔ74 -1    
ՃՔ93 –2  ԳՔ82  ՏՔ74 — 2     
ԳՔ95 ԳՔ85 ԳՔ72       
ԳՔ92  ԳՔ87-1  ԳՔ75