Դասացուցակ

  1. Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ՄՄԿ 2020-2021 ուսումնական տարվա I կիսամյակի դասացուցակ 
  2. Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա I կիսամյակի դասացուցակ
  3. Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա I կիսամյակի դասացուցակ