Դասացուցակ

  1. Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ՄՄԿ 2019-2020 ուս. տարվա II կիսամյակի դասացուցակ 
  2. Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի 2019-2020 ուս. տարվա II կիսամյակի դասացուցակ
  3. Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2019-2020 ուս. տարվա II կիսամյակի դասացուցակ