Արտաքին կապերի բաժին

Դանիելյան Թամարա Աշոտի

Բաժնի պետ

tamara_danielyan@yahoo.com

Յագուբյան Վերոնիկա Գրիգորիի

Մասնագետ

nika_33@list.ru