Ամբիոններ

ՏՏ և բնագիտական առարկաների ամբիոն

Գյուղատնտեսության մեքենայացման և տրանսպորտային փոխադրումների ամբիոն

Հումանիտար առարկաների ամբիոն

Լեզուների ամբիոն

էներգետիկայի ամբիոն

Քաղաքաշինության, ճարտարապետության և ջրային համակարգերի ամբիոն

Ագրոնոմիայի ամբիոն

Անասնաբուժության և անասնաբուծության ամբիոն

Էկոնոմիկայի և կառավարման ամբիոն