Դեպարտամենտներ և ամբիոններ

 

Ճարտարապետության, քաղաքաշինության, էներգետիկայի և ջրային համակարգերի դեպարտամենտ

Ագրոնոմիայի, անասնաբուժության և գյուղատնտեսության մեքենայացման դեպարտամենտ

Բնագիտության,կապի միջոցների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտ

ՈՒսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով դեպարտամենտ-Կարիերայի զարգացման և շարունակական կրթության կենտրոն

«Հակոբ Գյուրջյան» դիզայնի և հագուստի մոդելավորման դեպարտամենտ

Ամբիոններ