Ամբիոններ

ՏՏ և բնագիտական առարկաների ամբիոն

Գյուղատնտեսության մեքենայացման և տրանսպորտային փոխադրումների ամբիոն

Հումանիտար և լեզուների ամբիոն

Ճարտարապետության ամբիոն

Քաղաքաշինության, էներգետիկայի և ջրային համակարգերի ամբիոն

Ագրոնոմիայի ամբիոն

Անասնաբուժության և անասնաբուծության ամբիոն

Էկոնոմիկայի և կառավարման ամբիոն