Ագրոնոմիայի ամբիոն

Գեորգի Ամիրի Հակոբյան

գ.գ.դ.,պրոֆեսոր

Արտակ Ասծատուրի Գուլյան

գ.գ.դ.,պրոֆեսոր

Սարիբեկ Բարդուղի Գալստյան

գ.գ.թ.,դոցենտ

Ռոբերտ Թադևոսի Խասապետյան

գ.գ.թ.,դոցենտ

Թամարա Գրիգորիի Գրիգորյան

գ.գ.թ.,ավագ դասախոս

Արմանուշ Ալեքսանդրի Առաքելյան

գ.գ.թ.,ավագ դասախոս

Բարդուղ Սարիբեկի Գալստյան

տ.գ.թ.,ավագ դասախոս

Մերի Օլեգի Հարությունյան

գ.գ.թ.,ավագ դասախոս

Սուրեն Մխիթարի Շինդյան

գ.գ.թ.,ավագ դասախոս

Գևորգ Գարեգինի Մելիքյան

գ.գ.թ.,ավագ դասախոս

Ռուզաննա Սուրենի Իսրայելյան

ավագ դասախոս

Ռոզա Էդիկի Կոստանդյան

դասախոս

Իննա Իվանի Բաղունց

դասախոս

Սերգեյ Գարիկի Ապրեսյան

դասախոս

Սուսաննա Սուրենի Նարիմանյան

դասախոս

Լիլիթ Կամոյի Պողոսյան

դասախոս